Obiekty o podwyższonych normach sanitarnych (szpitale, publiczne i niepubliczne, kliniki medyczne, przychodnie zdrowia)


 

 


Codzienne sprzątanie pomieszczeń dla personelu, sal chorych, sal zabiegowych, izby przyjęć polegające na:

    * odkurzaniu wykładzin,
    * myciu i czyszczeniu podłóg,
    * odkurzaniu i myciu mebli, szklanych ścianek działowych,
    * odkurzaniu urządzeń biurowych, telefonów, lamp, krzeseł, szafek,
    * opróżnianie i mycie śmietniczek, popielniczek oraz wymiana worków na śmieci,
    * wycieranie luster, poręczy, okuć drzwiowych i okiennych


Codzienne sprzątanie toalet i WC, kuchni oddziałowych, polegające na:

    * czyszczeniu i myciu armatury łazienkowej i urządzeń sanitarnych,
    * dezynfekowaniu środkami usuwającymi bakterie, grzybice, wirusy,
    * opróżnianiu i myciu śmietniczek, popielniczek oraz wymiana worków na śmieci,
    * myciu podłóg, glazury, luster, drzwi i ścian


Codzienne sprzątanie pomieszczeń ogólnych tj. korytarze, hole, windy, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne, pomieszczenia gospodarcze polegające na:

    * myciu i czyszczeniu podłóg,
    * opróżnianiu i myciu śmietniczek, popielniczek oraz wymiana worków na śmieci,
    * myciu drzwi od wejść głównych,
    * czyszczeniu poręczy i okuć drzwiowych


Codzienna pomoc pielęgniarkom na wszystkich oddziałach polegająca na:

    * przynoszeniu sprzętów z magazynów,
    * rozdawaniu posiłków,
    * przynoszeniu dodatkowych posiłków (poza ogólnym transportem),
    * podawaniu kaczek i basenów,
    * codziennej toalecie leżących pacjentów,
    * odwracaniu unieruchomionych pacjentów,
    * zanoszeniu materiałów do laboratoriów i odbieraniu wyników


Usługi cotygodniowe i okresowe :

    * ustalane będą indywidualnie ściśle według potrzeb i wymagań klienta


częstotliwość sprzątania:

    * mycie łazienek i sanitariatów - 3 x dziennie na wszystkich oddziałach i w razie potrzeby,
    * mycie kuchni na oddziałach - 3 x dziennie po posiłkach,
    * sprzątanie sal chorych we wszystkich oddziałach - 2 x dziennie i w razie potrzeby,
    * sprzątanie dyżurek pielęgniarskich na oddziałach - 2 x dziennie,
    * mycie korytarzy na oddziałach - 2 x dziennie,
    * brudownie - sprzątanie 2 x dziennie,
    * mycie klatek schodowych na wszystkich oddziałach - 1 x dziennie
    * mycie korytarzy w piwnicach - 1 x dziennie,
    * mycie zlewów na oddziałach - 1 x dziennie (w salach chorych)
    * mycie dyżurek lekarskich i Izb Przyjęć na oddziałach - 1 x dziennie,
    * sprzątanie świetlic na oddziałach - 1 x dziennie,
    * mycie i sprzątanie wind na wszystkich oddziałach - po każdym przewiezieniu pacjenta,
    * wynoszenie basenów i kaczek - na bieżąco,
    * mycie i dezynfekcja łóżek, szafek po każdym wypisie pacjenta lub zgonie,
    * mycie naczyń po każdym posiłku,
    * sprzątanie magazynów - 1 x w tygodniu,
    * generalne sprzątanie wraz z dezynfekcją sal - min. 1 x w miesiącu,
    * mycie okien, drzwi, parapetów, lamperii, na korytarzach i salach - 1 x w miesiącu.


Istnieje możliwość modyfikacji podstawowego pakietu usług zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami klienta.